ระยะเวลาในการปรับปรุงเซิฟเวอร์

      

SA Gaming ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ในขณะนี้
งด ฝาก/ถอน ในช่วงเวลาดังกล่าว